Zobrazit košík>

HZJ80


Určeno pro modely: Nissan Patrol Y60, Y61, Toyota J8, J7, J105 (2,5 DEG 25 TO 50MM RAISED)


Určeno pro modely: Toyota Land Cruiser FZJ70, FZJ75, FZJ80, HDJ80, HZJ80 manuální


Určeno pro modely: Bez uzávěrky – Toyota Land Cruiser FJ70/73, PZJ70, HZJ70/73/75, PZJ73/45, HZJ80, HDJ80, FZJ80, FJ80


Určeno pro modely: Bez uzávěrky – Toyota Land Cruiser FJ70, PZJ70, HZJ73, PZJ73, HZJ75, HDJ80, FZJ80, FJ80


Určeno pro modely: Toyota Land Cruiser J4, J5, J6, J7, J8, J100 a vozy Toyota Hilux


Určeno pro modely: Toyota Land Cruiser FZJ105 1/98, HZJ105 1/98, HZJ80 1/90, FZJ80 1/90, HDJ80 1/90, FJ80 1/90, HZJ78 8/99, HDJ78 8/99, FZJ78 8/99, FZJ79 8/99, HZJ79 8/99, HDJ79 8/99, VDJ76 1/07, VDJ78 1/07, VDJ79 1/07


Určeno pro modely: Toyota Land Cruiser FZJ80, HZJ80, HDJ80, HDJ100 (Full Time 4WD)


Určeno pro modely: S uzávěrkou - Toyota Land Cruiser FJ70/73, PZJ70, HZJ70/73/75, PZJ73/45, HZJ80, HDJ80, FZJ80, FJ80


Určeno pro modely: S uzávěrkou – Toyota Land Cruiser FJ70, PZJ70, HZJ73, PZJ73, HZJ75, HDJ80, FZJ80, FJ80


Určeno pro modely: Nissan Patrol Y60, Y61, Toyota J8, J7, J105 (STANDARD RAISED)

Nahoru